Hassel

Gula blomställningar på hasselträd är ett av de första tecknen på våren, Nordens banan. Du kunde se dem i min sista samling av vilda ätliga växter på våren, men är de verkligen ätliga och hur kan du använda dem?

läs mer

Maskros

En av de mest underskattade växterna, som fortfarande betraktas som ett besvärlig ogräs. För mig är maskros en enastående symbol för rikedom!

läs mer

Tall och Gran

De två vanligaste barrträden i Sverige: tall och gran har båda ätbara delar. Under våren kommer du att vara intresserad av unga skott och blommor (kottarna), men på vintern kommer barren att vara din guldgruva.

läs mer

Vild hallon

My fav edible bush. I am not talking here just about fruits. There is so much more to love about raspberry.

läs mer

Våtarv

Chickweed feels at home in rich soil with plenty of moisture.  In favorable conditions, it will grow lushly and blanket the whole ground with a carpet of small leaves and tiny white flowers.

läs mer

Löktrav

One of common and easy to identify plant for foraging in early spring. Can be find on forest edges and hedgerows. Have pungent and slightly bitter taste.

läs mer

My tempeh story

It's been over five years since I started growing my own tempeh. My first batch of home-grown tempeh was made for fun as a one time culinary experiment. But it turned out to be something big. I…

läs mer

Why ferment?

TASTE -  fermentation makes food taste more, gives us unique flavors that taste can't be achieved by chemical additives or the addition of any spices.

läs mer