You will learn:

  • How to identify and use a minimum of 20 wild edible plants
  • Säkerhetsregler vid insamlandet av vilda växter
  • Var och när man kan hitta vilda ätbara växter
  • When you can find them (observing cycle of plant’s life and learning how to find wild edible plants all year around)
  • Vilka delar av växten kan användas som mat och hur man väljer de godaste delarna
  • How to use wild plants in cooking (salads, stir-fry, soups, pesto, pie and drinks)
  • What are the benefits for health